Välkommen till dosberäknaren

Denna app beräknar mängden aktiva substanser i en produkt

Kör varje aktiv substans i MACRO-DB