MACRO-DB

Version 5.0

Gör dina val och klicka sedan på ”kör modellen”, då visas resultatrutan till höger. Klicka på rubriken för varje parameter för vägledning.

Mer information om MACRO-DB

Aktiv substans
=> Beräkna dos av aktiv substans

MACRO-DB 5.0 är utvecklat av knoell Germany GmbH i samarbete med CKB och med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten.